Tag Archives: Rambutan

สูตรน้ำผลไม้ฤดูร้อนปั่น

สูตรน้ำผลไม้ฤดูร้อนปั่น

เงาะเป็นผลไม้ฤดูร้อน นอกจากจะเอามาทำเมนูเงาะลอยแก้วแล้ว ลองแบ่งมาทำเครื่องดื่มเงาะสับปะรดดื่มกับคนพิเศษก็เหมาะ สูตรนี้เพิ่มความเปรี้ยวจากสับปะรดและน้ำมะนาวผสมผสานความหวานจากน้ำหวานธรรมชาติเป็นอย่างไร พิสูจน์กันเลย Continue reading